Классические, скандинавские, тематические кроссворды


Ответы на сканворд 314

По горизонтали: Картуш. Да. "Ани". Зарод. Арто. Бруно. Клерк. Обь. Коата. Пиаф. Сицилиана. Ирина. Гай. Кат. Бурун. Анива. Али.

По вертикали: Икар. Триолет. "Ант". Узбек. Шар. Дон. Адольф. Румои. Корсика. Ла. Разин. Барнаул. Пси. Иран. Цити. Лаба. Агра. Айни.Классические, скандинавские, тематические кроссворды